Kavel 4

Het uitgangspunt is dat alle woningen moeten voldoen aan de algemene regels uit het Beeldkwaliteitsplan Lopik-Oost (30 maart 2020). Echter kennen sommige kavels uitzonderingen op de algemene spelregels. Dit geldt met name voor de bouwkavels. Deze krijgen aan de oostzijde een klassieke en/of jaren 30 architectuur, aan de noordzijde een landelijke bouwstijl. Daarnaast zijn er wellicht onderling nog nuanceverschillen in de opzet van de bouwkavel door de ligging in het plan voor Lopik Oost. Daarom is per bouwkavel een kavelpaspoort opgesteld. Het kavelpaspoort geeft een weergave van de kavel en de mogelijkheden op de kavel (kaart) en een aantal specifieke regels die als uitzondering gelden op de algemene beeldkwaliteitsregels.

Kenmerken

Prijs
€ 460.000,-


Perceeloppervlak
789 m2


Waarvan gedeelte water
220 m2