Het plan

Aan de oostzijde van Lopik dorp willen wij een nieuwe woonwijk realiseren, een wijk die past bij het dorp.

In 'Lopik Oost' is ruimte voor een uiteenlopend woningbouwprogramma, van vrijstaande woningen en twee-onder-één-kapwoningen tot rijwoningen. Ook zal er ruimte zijn voor zogenaamde starters- en seniorenwoningen. Kortom, een prettige mix van bewoners en leefstijlen.

Het voorlopig ontwerp van het stedenbouwkundige plan hebben wij eind april 2018 gepresenteerd in dorpshuis 'de Schouw'.

Na deze informatieavond is het adviesteam nogmaals bij elkaar geweest waarbij ook de vragen en opmerkingen van de avond in ‘de Schouw’ besproken zijn. Hierna zijn wij verder gegaan met de voorbereidingen van het concept voorontwerp bestemmingsplan inclusief de benodigde onderzoeken.

Op 1 mei 2018 heeft de gemeenteraad van Lopik ingestemd met het onderstaande woningbouwprogramma, welke momenteel bestaat uit 126 woningen en appartementen:

  • 12 starterswoningen (koop)
  • 21 appartementen (huur)
  • 18 seniorenwoningen (koop)
  • 8 eengezinswoningen (huur)
  • 8 drive in woningen (koop)
  • 20 twee onder één kapwoningen (koop)
  • 21 vrijstaande woningen en bouwkavels (koop)
  • 18 appartementen met ondergrondse parkeerruimte (koop)

Momenteel worden er ten behoeve van de bestemmingsplan wijziging de nodige onderzoeken uitgevoerd. Als deze onderzoeken positief zijn afgerond wordt het plan door het College van Burgemeester en Wethouders behandeld en zal naar verwachting de procedure van het wijzigen van de bestemming starten.

Inmiddels heeft het College van Burgemeester en Wethouders op 12 februari 2019 ingestemd met het voorontwerp van het bestemmingsplan 'Lopik Oost'. Vervolgens is een en ander gepubliceerd en heeft van 20 februari t/m 2 april 2019 ter inzage gelegen bij de Gemeente Lopik.

In een later stadium zal het ontwerp bestemmingsplan van 'Lopik Oost' worden vastgesteld waarna een en ander zal worden gepubliceerd en ter inzage worden gelegd.

Aansluitend kunnen de voorbereidende werkzaamheden, zoals het bouwrijp maken van de grond, van start gaan.

Hoe de woningen eruit gaan zien en wat de verkoopprijzen zullen gaan worden is momenteel nog niet bekend. Mede hierdoor is het nog niet mogelijk om in te schrijven voor een woning. Zodra de informatie beschikbaar komt zullen wij u via onze nieuwsbrief en deze website informeren.

Wel kunt u zich inschrijven voor onze nieuwsbrief zodat u op de hoogte wordt gehouden van de ontwikkelingen.

Het voorlopig ontwerp stedenbouwkundig plan

Bouwprogramma