Het plan

Aan de oostzijde van Lopik dorp willen wij een nieuwe woonwijk realiseren, een wijk die past bij het dorp. In 'Lopik Oost' is ruimte voor een uiteenlopend woningbouwprogramma, van vrijstaande woningen en twee-onder-één-kapwoningen tot rijwoningen en appartementen. Ook zal er ruimte zijn voor zogenaamde starters- en seniorenwoningen. Kortom, een prettige mix van bewoners en leefstijlen.

Op 1 mei 2018 heeft de gemeenteraad van Lopik ingestemd met het onderstaande woningbouwprogramma, welke bestaat uit 126 woningen en appartementen:

  • 12 starterswoningen (koop)
  • 21 appartementen (huur)
  • 18 seniorenwoningen (koop)
  • 8 eengezinswoningen (huur)
  • 8 drive in woningen (koop)
  • 20 twee onder één kapwoningen (koop)
  • 21 vrijstaande woningen en bouwkavels (koop)
  • 18 appartementen met ondergrondse parkeerruimte (koop)

Het ontwerp bestemmingsplan van 'Lopik Oost' heeft ter inzage gelegen bij de Gemeente Lopik in de periode van 11 september t/m 19 november 2019. Hierop zijn een aantal inspraakreacties ingediend welke inmiddels beantwoord zijn.

De raad van de Gemeente Lopik heeft op 22 april 2020 besloten om het bestemmingsplan 'Lopik Oost' vast te stellen. Hierdoor is de verdere ontwikkeling van de woningen mogelijk geworden en kunnen wij een vervolg gaan geven aan de realisatie van het plan.
De termijn voor het instellen van beroep bij de Raad van State voor het bestemmingsplan 'Lopik Oost' is op 18 juni 2020 afgelopen. Er is geen beroep ingesteld waarmee het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden.

Alvorens te kunnen gaan bouwen moet de grond eerst een bepaalde tijd voorbelast worden door middel van het ophogen van het terrein met zand en grond. Dit wordt gedaan om latere zettingen zoveel mogelijk te voorkomen. We verwachten met deze voorbelasting van de grond in het eerste kwartaal van 2021 een aanvang te kunnen maken. Vervolgens zal de infrastructuur worden aangelegd. Na deze periode zou dan de bouw van de eerste woningen van start kunnen gaan.

Uit ecologisch is gebleken dat er heikikkers in het plangebied aanwezig waren. Daar dit een beschermde diersoort betreft en alvorens bouwactiviteiten te kunnen verrichten zijn deze overgezet naar een compensatiegebied. Het verplaatsen van de heikikkers heeft afgelopen september plaats gevonden.

Hoe de woningen er definitief uit gaan zien en wat de verkoopprijzen zullen gaan worden is momenteel nog niet bekend. Mede hierdoor is het niet mogelijk om in te schrijven voor een woning of bouwkavel. Zodra de informatie beschikbaar komt zullen wij u via onze nieuwsbrief en deze website informeren. Prijsindicaties kunnen wij op dit moment nog niet geven. Wij verwachten met de verkoop in het tweede kwartaal van volgend jaar van start te gaan.

Wel kunt u zich inschrijven voor onze nieuwsbrief zodat u op de hoogte wordt gehouden van de ontwikkelingen.