Bestemmingsplan 'Lopik Oost'

De raad van de Gemeente Lopik heeft op 22 april 2020 besloten om het bestemmingsplan 'Lopik Oost' vast te stellen. Door het vaststellen van het bestemmingsplan wordt de verdere ontwikkeling van de woningen mogelijk en kunnen wij een vervolg gaan geven aan de realisatie van het plan.

Voordat het bestemmingsplan 'Lopik Oost' is vastgesteld heeft het ontwerp hiervan ter inzage gelegen bij de Gemeente Lopik in de periode van 11 september t/m 19 november 2019. Hierop zijn een aantal inspraakreacties ingediend welke inmiddels beantwoord zijn.

Het plan is gebaseerd op onderstaande stedenbouwkundige plan en bestaat uit:

  • 12 starterswoningen (koop)
  • 21 appartementen (huur)
  • 18 seniorenwoningen (koop)
  • 8 eengezinswoningen (huur)
  • 8 drive in woningen (koop)
  • 20 twee onder één kapwoningen (koop)
  • 21 vrijstaande woningen en bouwkavels (koop)
  • 18 appartementen met ondergrondse parkeerruimte (koop)

In totaal 126 woningen en appartementen.

Nog niet definitief stedenbouwkundig plan