Bestemmingsplan 'Lopik Oost'

Het ontwerp van het bestemmingsplan 'Lopik Oost' heeft ter inzage gelegen bij de Gemeente Lopik in de periode van 11 september t/m 19 november 2019. Hierop zijn een aantal inspraakreacties ingediend welke inmiddels beantwoord zijn.

De raad van de Gemeente Lopik heeft vervolgens op 22 april 2020 besloten om het bestemmingsplan 'Lopik Oost' vast te stellen. Hierdoor is de verdere ontwikkeling van de woningen mogelijk geworden en kunnen wij een vervolg gaan geven aan de realisatie van het plan.

De termijn voor het instellen van beroep bij de Raad van State voor het bestemmingsplan 'Lopik Oost' is op 18 juni 2020 afgelopen. Er is geen beroep ingesteld waarmee het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden.

Het plan is gebaseerd op onderstaande stedenbouwkundige plan en bestaat uit:

  • 12 starterswoningen (koop)
  • 21 appartementen (huur)
  • 18 seniorenwoningen (koop)
  • 8 eengezinswoningen (huur)
  • 8 drive in woningen (koop)
  • 20 twee onder één kapwoningen (koop)
  • 21 vrijstaande woningen en bouwkavels (koop)
  • 18 appartementen met ondergrondse parkeerruimte (koop)

In totaal 126 woningen en appartementen.

Nog niet definitief stedenbouwkundig plan