informatieavond 26 april 2018

Op 26 april 2018 hebben wij een tweede informatieavond in dorpshuis ‘de Schouw’ gehouden.
Belangrijkste doel van de avond was het presenteren van het voorlopige stedenbouwkundig plan.

Nadat wij op de eerste informatieavond in 2017 onder andere 4 themamodellen hebben gepresenteerd kon men door het invullen van een enquête kiezen welk themamodel de voorkeur had. In later overleg met het adviesteam is besloten om het thema ‘Lommerijk Lopik’ verder uit te werken.

Onder wederom grote belangstelling is het voorlopig stedenbouwkundig plan gepresenteerd.
Na een welkom en inleiding van Jeroen Kouwen vertelde wethouder Gerrit Spelt over het bouwen en wonen in het algemeen en in Lopik Oost in het bijzonder. Vervolgens werd het bouwprogramma door Jeroen Kouwen toegelicht.

Daarna was het de beurt aan de stedenbouwkundigen Arnold Meijer en Frank Maas om het voorlopig stedenbouwkundig plan te presenteren.

Aan het eind was er tenslotte gelegenheid tot het stellen van vragen.

voorlopig ontwerp stedenbouwkundig plan

bouwprogramma

beelden

foto's van de avond

****