Informatieavond 3 oktober 2017

Op 3 oktober 2017 hebben wij een eerste informatieavond in dorpshuis ‘de Schouw’ gehouden. Op deze avond bleek, door de grote opkomst, veel belangstelling voor het projekt ‘Lopik Oost’ te zijn.

Omdat er nog geen stedenbouwkundig plan was hebben wij toen, als schot voor de boeg, 4 themamodellen gepresenteerd. Deze themamodellen lieten zien hoe 'Lopik Oost' er eventueel uit zouden kunnen gaan zien.

Door het invullen van een enquête, direct op de avond zelf of eventueel op een later moment rustig thuis, kon men aangeven welk model de voorkeur had.

Ook werd medegedeeld dat men zich kon opgeven om deel te nemen in het adviesteam om zodoende mee te praten over hoe 'Lopik Oost' er uit zou moeten gaan zien en om zoveel mogelijk rekening te houden met de wensen van de omwonenden. Uitgangspunt hierbij was om de uitslag van de enquête te volgen.
Voor deelname in het adviesteam zijn op een later moment 12 leden gekozen, bestaande uit 6 geïnteresseerden en 6 omwonenden.

Op deze avond hebben wij verder de globale gang van zaken en een ruwe planning medegedeeld.