Schetsontwerp woningen

'Lopik Oost' zal in meerdere, nog te bepalen fases, gebouwd gaan worden. De eerste fase zal het noordelijke gebied zijn, welke grenst aan de Vogelzangsekade. Deze fase bestaat waarschijnlijk uit 14 senioren woningen, 14 twee onder één kapwoningen en 4 vrijstaande woningen.

Ook komen in deze eerste fase 7 bouwkavels waarbij de kopers de vrijheid hebben om zelf een woning te (laten) bouwen. Wel dient hier rekening te worden gehouden met de voorwaarden zoals deze in de kavelpaspoorten vermeld zullen gaan worden.

Inmiddels zijn de eerste schetsontwerpen van de woningen in de eerste fase gereed. Deze zullen de komende tijd verder worden uitgewerkt. Hieronder ziet u de eerste schetsontwerpen met bouwnummers en bijbehorende situatietekening.

twee onder één kapwoningen - eerste impressie

vrijstaande woningen - eerste impressie

senioren woningen - eerste impressie

situatietekening schetsontwerp woningen eerste fase