Schetsontwerp woningen

'Lopik Oost' zal in drie fases gebouwd gaan worden. De eerste fase betreft het noordelijke gebied (richting de Vogelzangsekade en de Lopikerweg Oost) en zal bestaan uit 12 starterswoningen, 14 senioren woningen, 14 twee onder één kapwoningen en 4 vrijstaande woningen.

Ook komen in deze eerste fase 7 bouwkavels waarbij de kopers de vrijheid hebben om zelf een woning te (laten) bouwen. Wel dient hier rekening te worden gehouden met de voorwaarden zoals deze in de kavelpaspoorten vermeld zullen gaan worden.

Inmiddels zijn de eerste schetsontwerpen van de woningen in de eerste fase gereed. Deze zullen de komende tijd verder worden uitgewerkt.

Van de starterswoningen zijn op dit moment nog geen schetsontwerpen.

Hieronder ziet u de eerste schetsontwerpen met bouwnummers en bijbehorende situatietekening.

twee onder één kapwoningen - eerste impressie

vrijstaande woningen - eerste impressie

senioren woningen - eerste impressie

situatietekening schetsontwerp woningen eerste fase