voorlopig ontwerp woningen eerste fase

Het voorlopig ontwerp van de woningen in de eerste fase is gereed. Deze eerste fase in het noordelijke gebied van 'Lopik Oost', welke grenst aan de Vogelzangsekade, bestaat uit 14 seniorenwoningen, 14 twee onder één kapwoningen, 4 vrijstaande woningen en 7 bouwkavels.
Het voorlopige ontwerp is inmiddels behandeld door de welstandscommissie en hieruit volgen nog wel een aantal aanpassingen voor wat betreft het definitieve ontwerp.

De tekeningen van het voorlopig ontwerp zijn dus nog niet definitief, er komen nog een aantal wijzigingen. Zodra het ontwerp definitief is zullen wij dit mededelen via onze nieuwsbrief en op de website.