Nieuwsbrief, 17 september 2021

start werkzaamheden

Maandag 23 augustus zijn wij begonnen met het aanleggen van de bouwweg in ‘Lopik Oost’.
De werkzaamheden zijn voorspoedig verlopen en de bouwweg is inmiddels gereed. Deze weg heeft een ontsluiting rechtstreeks op de provinciale weg.

De grondwerkzaamheden worden voor ons uitgevoerd door Loon- en Verhuurbedrijf M. de Bruijn B.V. uit Lopik.

Na het aanleggen van de bouwweg zijn wij vorige week gestart met het bouwrijp maken van de grond in de eerste fase van ‘Lopik Oost’. De eerste rioolsleuven zijn gegraven en inmiddels weer aangevuld met zand. Momenteel wordt er zand aangebracht als ophoging en voorbelasting, deze werkzaamheden zullen tot medio december duren.

Daarna worden de infrastructuur en de bouwwegen aangebracht. De planning is dat deze werkzaamheden in juli 2022 zijn afgerond en dat dan de bouw van de woningen in de eerste fase van start zal gaan.

verkoop woningen en bouwkavels eerste fase

Binnenkort zullen de prijzen van de bouwkavels bekend gemaakt worden. Via de website lopikoost.nl kan er straks worden ingeschreven.

De verkoop van de woningen start in november en de prijzen zullen binnenkort bekend gemaakt gaan worden. Als u interesse heeft dan kunt u zich hierna inschrijven via de website lopikoost.nl.

Momenteel kunt u zich nog niet inschrijven voor een woning. U kunt zich op een later moment aanmelden via de website lopikoost.nl. Informatie hierover zal binnenkort op de website vermeld gaan worden. Zodra dit zover is zullen wij dit onder andere informeren via deze nieuwsbrief.