Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u een overzicht van veelgestelde vragen. 

Algemeen

Lopik Oost ligt aan de oostzijde van Lopik dorp direct tegen de bebouwing aan de Zamenhoflaan en Herman de Manpark. Er komt een brede watergang met enkele eilanden tussen 'bestaand' Lopik en de nieuwe woningen in Lopik Oost.

Voor de bewoners is de ontsluiting van Lopik Oost via het verlengde van Zamenhoflaan. In éérste instantie ligt hier een tijdelijke dam. In de loop van het project wordt de dam vervangen door een toegangsbrug. 

Na de participatie met omwonenden en mogelijke toekomstige bewoners hebben de stedenbouwkundigen Arnold Meijer en Frank Maas het stedenbouwkundige plan Lopik Oost gemaakt. Lopik Oost krijgt lommerrijke, groene en gekromde straten als invulling van de openbare ruimte. De woningen zijn een combinatie van een jaren 30-sfeer en landelijke sfeer.    

Het aanbod van woningen is zeer divers. Het woningbouwprogramma bestaat uit 126 woningen en appartementen. Er komen 12 starterswoningen (koop), 21 huurappartementen, 18 seniorenwoningen (koop), 8 eengezinswoningen (huur), 8 eengezinswoningen (drive-in koop), 22 twee onder één kapwoningen, 9 vrijstaande woningen, 10 bouwkavels en 18 koopappartementen met ondergrondse parkeerruimte.

Lopik Oost is verdeeld in 4 fasen. 

Fase 1 bestaat uit 14 seniorenwoningen, 14 twee onder één kapwoningen, 4 vrijstaande woningen en 7 bouwkavels. 

Fase 2 bestaat uit 12 starterswoningen.

Fase 3 bestaat uit 4 seniorenwoningen, 8 eengezinswoningen, 8 eengezinswoningen (drive-in), 8 twee onder één kapwoningen, 5 vrijstaande woningen en 3 bouwkavels.

Fase 4 bestaat uit 21 huurappartementen en 18 koopappartementen.

Het bouwen van de woningen is afhankelijk van de diverse vergunningen en verkopen. Volgens de huidige planning is de indicatie van de bouwstart:

Fase 1 start bouw 3e kwartaal 2022.

Fase 2 start bouw 2e kwartaal 2023.

Fase 3 start bouw 3e kwartaal 2023.

Fase 4 start bouw 4e kwartaal 2024.

In Lopik Oost komen 8 eengezinswoningen (middenhuur) en 21 appartementen (sociale huur). Voor de sociale huurappartementen is het belangrijk dat u staat ingeschreven bij Woningnet.

Alleen diegenen die een account hebben aangemaakt zullen de nieuwsbrief ontvangen.  

Financiering

Je kunt vrijblijvend een hypotheekgesprek aanvragen bij de Rabobank Utrechtse Waarden eo (kantoor IJsselstein) en Veldsink den Hartog (kantoor Lopik). In dit gesprek krijg je een beeld of je de woning kunt betalen en wat de mogelijkheden zijn. 

Wanneer de bouw van de woning definitief doorgaat, word je door de notaris uitgenodigd om de leveringsakte en de hypotheek te passeren.

Er zit een ontbindende voorwaarde in de koopovereenkomst voor het verkrijgen van een hypotheek. Krijg je de hypotheek niet rond, dan kun je (binnen 2 maanden na de aankoop) de overeenkomst ontbinden. Dit moet dan wel gebeuren op basis van een afwijzing van ten minste 2 geldverstrekkers.

Door een financiële check uit te laten voeren en in te leveren vóór de sluiting van de inschrijfperiode kunt u een voorrangspositie krijgen bij de toewijzing van een woning of bouwkavel. U kunt er dus profijt van hebben als u een financiële check aanlevert en bovendien weet u dan ook of de woning of bouwkavel binnen uw budget past.

De financiële check dient wel door één van de hypotheekadviseurs van de Rabobank Utrechtse Waarden eo (kantoor IJsselstein) of Veldsink den Hartog (kantoor Lopik) te worden gedaan. Samen bekijkt u uw financiële situatie of u de woning of bouwkavel met bijkomende kosten kunt betalen. De financiële check is voor u gratis en vrijblijvend. Als u de woning of bouwkavel kunt betalen ontvangt u van de hypotheekadviseurs een ondertekende verklaring van de uitgevoerde financiële check

Nadat de verkoop is gestart leverd u de financiële check in. Dit doet u door de financiële check te uploaden tijdens de inschrijfperiode in uw persoonlijke account. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor de toewijzing. Na toewijzing verwijderen wij de gegevens van de financiële check uit onze systemen.

Uiteraard bent u vrij om te bepalen bij welke aanbieder u uiteindelijk uw hypotheekaanvraag wilt doen. Dit kan dus ook een andere dan de genoemde hypotheekadviseurs zijn.

Nadat de verkoop is gestart lever je jouw financiële check in. Dit doe je door de financiële check te uploaden tijdens de inschrijfperiode in je persoonlijke account. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor de toewijzing. Na toewijzing verwijderen wij de gegevens van de financiële check uit onze systemen.

Bij de bouwkavels moeten de grondkosten worden betaald vanaf het moment dat de bouwkavels bouwrijp zijn. De kavels van de 1e fase zijn naar verwachting in september 2022 bouwrijp.

Verkoop

De verkoop van de woningen en bouwkavels uit de eerste fase is inmiddels van start gegaan. De verkoop van de starterswoningen (tweede fase) zal op een later moment gaan plaatsvinden. Via de nieuwsbrief blijft u op de hoogte.

De technische omschrijving van de woningen kunt u vinden bij de informatie bij de woningtypen. 

Het kan zomaar gebeuren dat zich straks meer belangstellenden melden dat dat er bouwnummers te koop zijn. Wij proberen zoveel mogelijk kandidaten het bouwnummer van hun eerste voorkeur toe te wijzen en streven daarbij naar een zo optimaal mogelijke bezetting van de bouwnummers.

Is er één kandidaat voor één bouwnummer, dan wordt het bouwnummer aan die kandidaat toegewezen.

Als er voor een bepaald bouwnummer meerdere kandidaten hun voorkeur hebben aangegeven, vindt de toewijzing plaats aan de meest concrete kandidaten. Dit wil zeggen aan de kandidaten die binnen de inschrijfperiode een volledig ingevulde en ondertekende financiële check hebben aangeleverd en de aankoop eventueel mogelijk is zonder voorbehoud(en). Als er na inventarisatie nog steeds gelijkwaardige kandidaten voor één bouwnummer zijn dan zal toewijzing plaatsvinden door de verkoper.

Ja, deze zijn inderdaad van toepassing.  

Mensen met een minimale leeftijd van 60 jaar krijgen een voorrangspositie. Indien men de woning samen koopt dan zal de leeftijd van de jongste koper bepalend  zijn. Indien op het moment van inschrijving de 60-jarige leeftijd nog niet bereikt is dan kan de woning alsnog gekocht worden indien dit in de loop van 2022 wel het geval zal zijn.

Voor 50% van de woningen 'woningtype K' krijgen huidige huurders van een sociale huurwoning in de Gemeente Lopik voorrang bij de inschrijving. De woning dient wel van Woningbouwvereniging de Woningraat gehuurd te worden en moet vrij komen voor een andere huurder. Tevens dient men  minimaal een periode van 1 jaar de woning gehuurd te hebben;

Er is geen inkomensgrens van toepassing.

Indien er onvoldoende animo uit de leeftijdscategorie 60+ blijkt te zijn ten tijde van de inschrijving zullen de woningen ook aan mensen jonger dan 60 jaar verkocht kunnen gaan worden. Hierbij zal dan de groep 55-59 jaar als eerste in aanmerking komen. 

Uiteraard dient u ook een financiele verklaring te kunnen overleggen.

 

Naar verwachting worden de eerste woningen in het 3e kwartaal van 2023 opgeleverd. 

Vrij Op Naam betekend dat je koopt inclusief belasting (21% BTW) en inclusief bijkomende kosten zoals:

Bouw- en grondkosten;

Voorzien van een badkamer en toilet met tegels & sanitair;

Kosten van de architect en overige adviseurs;

Toezichtkosten tijdens de bouw;

Notaris- en kadasterkosten voor de aankoop van je bouwkavel;

Makelaarscourtage;

Omzetbelasting (21% BTW);

Kosten Certificaat Woningborg.

Kosten die niet in de V.O.N. zitten zijn onder andere:

Kosten voor eventueel meerwerk;

Advies- en bemiddelingskosten voor hypothecaire lening;

Abonnee- en aansluitkosten voor telefoon en cai;

Abonneekosten voor nuts;

Notaris- en kadasterkosten voor je hypotheek;

Renteverlies tijdens de bouw;

Nee, je kunt wel voorrangskandidaat worden bij de toewijzing door het aanleveren van de financiële check, ondertekend door aan dit project aangesloten hypotheekverstrekkers.

Ja, minimaal 80% van het (deel)project dient verkocht te zijn voordat de bouw kan beginnen.

Na het ondertekenen en ontvangen van de koop- en aannemingsovereenkomst door beide partijen heb je een bedenktijd van één kalenderweek.

Verkoop zal online plaats vinden. Vanaf een nog nader te bepalen moment is alle informatie beschikbaar om een goed beeld te krijgen van de diverse mogelijkheden, zoals de brochure, de V.O.N. prijslijst, de verkooptekeningen en de optielijst. Alle stukken zijn dan te vinden onder downloads op de site. Het is ook mogelijk om de gedrukte brochure op te vragen bij Van Herk makelaardij vestiging Schoonhoven. Neem hiervoor telefonisch contact op met de makelaar.

Bouwkavels

Vrij Op Naam betekend dat je koopt inclusief belasting (21% BTW) en inclusief bijkomende kosten zoals:

Grondkosten (incl. eventuele brug en eventuele beschoeiing);

Notaris- en kadasterkosten voor de aankoop van je bouwkavel;

Makelaarscourtage;

Omzetbelasting (21% BTW).

 

Bij de bouwkavels moeten er 2 parkeerplaatsen op eigen terrein worden aangelegd.
De eventuele garage telt niet mee in de parkeernorm en ook niet als parkeerplaats op eigen terrein.

Het streven is dat de bouwkavels in september 2022 bouwrijp zijn. Als dan bij de notaris het transport van de bouwkavel heeft plaatsgevonden kan de aannemer starten met het bouwen van de woning. Wel altijd afstemmen met de verkoper en de gemeente Lopik en de omgevingsvergunning moet zijn afgegeven.

De watergangen rond bouwkavels 1 t/m 4 worden minimaal 5 meter breed.