wonen waar de zon opkomt

Bekijk de video

scroll omlaag

Lopik Oost: Wonen waar de zon opkomt

Aan de oostzijde van Lopik dorp willen wij een nieuwe woonwijk realiseren. Een wijk die past bij het dorp en waar mensen uit Lopik terecht kunnen voor een nieuwe woning.

In Lopik Oost is ruimte voor een uiteenlopend woningbouwprogramma, van vrijstaande woningen en twee-onder-één-kapwoningen tot rijwoningen. Ook zal er ruimte zijn voor zogenaamde starters- en seniorenwoningen. Kortom, een prettige mix van bewoners en leefstijlen.

Wij zijn gestart met een informatieavond in dorpshuis 'de Schouw' op dinsdag 3 oktober 2017. Hier hebben wij toen de globale gang van zaken in de komende periode toegelicht en zijn er diverse themamodellen gepresenteerd. Als schot voor de boeg hebben wij toen 4 modellen gepresenteerd welke volgens ons allemaal goed voorstelbaar zouden zijn in Lopik Oost.

Om een duidelijk beeld te krijgen van de woonwensen voor het project hebben we een enquête gehouden welke door een groot aantal mensen is ingevuld. Deze kon reeds op de informatievond maar ook thuis ingevuld worden.

Tevens is op deze avond medegedeeld dat er een adviesteam zou komen welke actief betrokken zou worden bij het ontwerpproces van het stedenbouwkundige plan. Het adviesteam is gekozen uit de aanmeldingen via de enquête en het aparte formulier op de website. Het adviesteam wordt gevormd door 6 omwonenden en 6 eventuele toekomstige bewoners. Het adviesteam is inmiddels al diverse keren bij elkaar geweest.

In het overleg met het adviesteam is besloten om het themamodel 'Lommerijk Lopik' verder uit te werken tot een voorlopig stedenbouwkundig plan. Dit plan is op 26 april 2018 gepresenteerd in dorpshuis 'de Schouw'.

Het adviesteam is hierna nogmaals op 15 mei 2018 bijeen geweest waarna de stedenbouwkundigen verder zijn gegaan met de uitwerking van het stedenbouwkundige plan.