wonen waar de zon opkomt

Bekijk de video

scroll omlaag

Lopik Oost: Wonen waar de zon opkomt

Aan de oostzijde van Lopik dorp willen wij een nieuwe woonwijk realiseren. Een wijk die past bij het dorp en waar mensen uit Lopik terecht kunnen voor een nieuwe woning.

In Lopik Oost is ruimte voor een uiteenlopend woningbouwprogramma, van vrijstaande woningen en twee-onder-één-kapwoningen tot rijwoningen. Ook zal er ruimte zijn voor zogenaamde starters- en seniorenwoningen. Kortom, een prettige mix van bewoners en leefstijlen.

Wij zijn gestart met een informatieavond in dorpshuis 'de Schouw' op dinsdag 3 oktober 2017. Hier hebben wij toen de globale gang van zaken in de komende periode toegelicht en zijn er diverse themamodellen gepresenteerd. Als schot voor de boeg hebben wij toen 4 modellen gepresenteerd welke volgens ons allemaal goed voorstelbaar zouden zijn in Lopik Oost.

Om een duidelijk beeld te krijgen van de woonwensen voor het project hebben we een enquête gehouden welke door een groot aantal mensen is ingevuld. Deze kon reeds op de informatievond maar ook thuis ingevuld worden.

Tevens is op deze avond medegedeeld dat er een adviesteam zou komen welke actief betrokken zou worden bij het ontwerpproces van het stedenbouwkundige plan. Het adviesteam is gekozen uit de aanmeldingen via de enquête en het aparte formulier op de website. Het adviesteam wordt gevormd door 6 omwonenden en 6 eventuele toekomstige bewoners. Het adviesteam is inmiddels al diverse keren bij elkaar geweest.

In het overleg met het adviesteam is besloten om het themamodel 'Lommerijk Lopik' verder uit te werken tot een voorlopig stedenbouwkundig plan. Dit plan is op 26 april 2018 gepresenteerd in dorpshuis 'de Schouw' waarna het adviesteam nogmaals op 15 mei 2018 bijeen is geweest.

Daarna is het stedenbouwkundige plan verder uitgewerkt en heeft het College van Burgemeester en Wethouders op 12 februari 2019 ingestemd met het voorontwerp van het bestemmingsplan 'Lopik Oost'. Vervolgens is een en ander gepubliceerd en heeft van 20 februari t/m 2 april 2019 ter inzage gelegen bij de Gemeente Lopik.

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft op 3 september 2019 ingestemd met het ontwerp van het bestemmingsplan 'Lopik Oost'. Dit ontwerp heeft ter inzage bij de Gemeente Lopik gelegen van 11 september t/m 19 november 2019.

Eveneens is door het College van Burgemeester en Wethouders op 3 september 2019 ingestemd met de overeenkomst waarin de afspraken betreffende de realisatie tussen de Gemeente Lopik en S.B.B.- Lopik zijn vastgelegd. Op 2 oktober 2019 is deze overeenkomst ondertekend door wethouder G.J. Spelt en de heer J.C.W. Kouwen.

Inmiddels zijn de eerste schetsontwerpen van de woningen uit de eerste fase gereed, deze staan onder 'Het plan' vermeld.