start bouwrijp maken grond

17 september 2021

Vorige week zijn wij gestart met het bouwrijp maken van de grond in de eerste fase van ‘Lopik Oost’. De eerste rioolsleuven zijn gegraven en inmiddels weer aangevuld met zand. Momenteel wordt er zand aangebracht als ophoging en voorbelasting, deze werkzaamheden zullen tot medio december duren.
 
Daarna worden de infrastructuur en de bouwwegen aangebracht. De planning is dat deze werkzaamheden in juli 2022 zijn afgerond en dat dan de bouw van de woningen in de 
eerste fase van start zal gaan.

nieuwsoverzicht